Kanunlar

PDF 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

PDF 6094 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

PDF 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

PDF 5836 Sayılı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşme Yönelik Kyoto Protkolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

PDF 4501 Sayılı Kamu Hizmetleri ile ilgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun

PDF 4283 Sayılı Yap-İşlet Modeli ile elektrik enerjisi üretim tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun

PDF 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun

PDF 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun

PDF 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun

PDF 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu

PDF Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik

Mission

Réduire les émissions de carboniques en généralisant l’utilisation de l’énergie verte pour la production, mais aussi pour les maisons.


Produire les nouvelles technologies et employer les travailleurs en installant les usines de fabrication afin d’attribuer à l’accroissement de l’économie.

Notre Réseau de Gestion

world-map

Nos bureaux de projet et consultation sont actifs en Europe et au Moyen-Orient.

 

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout