Yönetmelikler

PDF Elektrik Tesislerinin Proje Onay ve Kabul Yetkilendirmeleri - 9.1.2015

PDF Elektrik Tesisi Proje Yönetmeliği - 30.12 2014

PDF Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik - 2.10.2013

PDF Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik - 21.07.2011

PDF Lisanssız Elektrik Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları 10 Mart 2012

PDF Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği - 16.12.2009

PDF Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği - 26.11.2009

PDF Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği - 31.12.2010

PDF Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği - 29.12.2010

PDF Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği - 12.11.2008

PDF Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği - 15.08.2008

PDF Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinin - 08.02.2011

PDF Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği - 17.04.2010

PDF Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaştırma Hesaplamalarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar - 11.06.2009

PDF Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaştırma Hesaplamalarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar - Kayıp Katsayıları Hesaplama Metadolojisi

PDF Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelik - 04.04.2006

PDF Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

PDF Elektrik Piyasasında Dağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sürekliliği, Ticari Ve Teknik Kalitesi Hakkında Yönetmeliği - 12.11.2008

PDF Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik - 28.01.2003

PDF Elektrik Piyasasında Birden Fazla Piyasa Faaliyetini Sürdürmekte Olan Tüzel Kişilerin Mevcut Sözleşmelerinde Yapılacak Tadillere ve İletim Faaliyeti ile Vazgeçilen Faaliyetlerin Devrine İlişkin Yönetmelik - 28.11.2012

PDF Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik - 12.11.2008

PDF Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi Ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik - 07.01.2007

PDF Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi Ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik Ekleri

PDF Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği - 13.05.2010

PDF Aydınlatma Yönetmeliği - 10.07.2009

Mission

Réduire les émissions de carboniques en généralisant l’utilisation de l’énergie verte pour la production, mais aussi pour les maisons.


Produire les nouvelles technologies et employer les travailleurs en installant les usines de fabrication afin d’attribuer à l’accroissement de l’économie.

Notre Réseau de Gestion

world-map

Nos bureaux de projet et consultation sont actifs en Europe et au Moyen-Orient.

 

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout