İnsan Kaynakları

Development Programs

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

Mars Enerji mevcut yöneticilerin ve yöneticilik potansiyeline sahip olan çalışanların kariyer gelişimini takip etmeye, şirketlerin ve topluluğun gelecek planları doğrultusunda yöneticiler yetiştirmeye yönelik yönetici geliştirme programları yürütülmektedir.

• Lider Geliştirme Programları

Mars Enerji'nin gelecekte de başarısını sürdürebilmesinde en kritik konulardan biri olan şirketlerimizin üst düzey yönetim rollerinin en doğru kişilerle yedeklenmesi ve bu kişilerin hızlandırılmış gelişim programları ile proaktif bir şekilde gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla lider adaylarının gelişimi “bireysel gelişim planları” ile takip edilmektedir.

Bu süreçler, şirketlerin ihtiyaç duydukları üst düzey yöneticileri proaktif olarak yetiştirmek ve topluluk içerisinde üst düzey pozisyonlara yükselebilecek, uzun vadede topluluk içerisinde farklı roller üstlenebilecek potansiyeli olan çalışanları tespit ederek gelişimlerini sistemli bir şekilde planlamak, takip etmek ve hızlandırmak hedefinden yola çıkarak yapılandırılmıştır.

GELİŞTİREN ETKİNLİKLER PLATFORMU

Geliştiren Etkinlikler Platformu, tüm Topluluk çalışanlarımızın işlerinde daha etkili olmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirmek ve çalışanlarımıza topluluk içi ortak değer oluşturmak için bilgi ve tecrübelerini paylaşma fırsatı vermek amacıyla, Mars Enerji İnsan Kaynakları tarafından yürütülen eğitim programlarıdır.

Geliştiren Etkinlikler Platformu, yıllık olarak planlanarak, 1998 yılından beri yürütülmektedir. Her yıl için planlanan eğitim konularına, Topluluk hedefleri, geliştirilmesi beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikler doğrultusunda karar verilmektedir. Şirketlerimiz kendi bünyelerinde çalışanlarının gelişim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitimlere “uzman”dan “direktör” seviyesine kadar tüm çalışanlarının katılımını sağlarlar.

HEDEF GRUPLARA YÖNELİK PROGRAMLAR

Hedef Gruplara Yönelik Programlar, Genel Eğitim Programları’ndan farklı olarak Mars Enerji'nin hedef ve stratejileri doğrultusunda belirlenen spesifik gelişim ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan, hedef katılımcı kitlesi belli olan ve Holding İnsan Kaynakları’nın özel takibinde olan programlardır. Bu programlar stratejik ve fonksiyonel eğitim ihtiyaçlarının harmanlanması ile oluşturulmuştur.

Gerçekleştirilen Bazı Hedef Gruplara Yönelik Programlar;

Değer Odaklı Yönetim: Değer zincirinde ana faaliyetler olarak tanımlanan üretim, lojistik, pazarlama, satış, satış sonrası hizmet gibi faaliyetlerin en verimli şekilde yürütülmesinin yanı sıra; firma yönetimi, stratejileri, organizasyon yapısı, insan kaynakları yönetimi, araştırma geliştirme ve satın alma gibi faaliyetlerin etkinliğini sağlayacak bilgi birikimini edindirmeyi amaçlayan bir programdır.

Mission & Vision

After the production before allowing the use of green energy in the home, expanding our countries to reduce carbon emissions


Provide employment by setting up manufacturing facilities in 7 different countries in our region to contribute to the country's economy by creating new technologies

Our Management Network

world-map

Our Project and Consulting offices operates in Europe and the Middle East locations.

 

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout